ประกาศ การพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

PDF Display