การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเทพไตรรัตน์ ชั้น 2 ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การศึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวพรรณษา จิตอามาต นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3