การแข่งขัน TNSU League ประจำวันที่ 12 มิ.ย.2567

ผลการแข่งขันฟุตบอล รายการ TNSU League วันที่ 12 มิ.ย.2567 มกช. สมุทรสาคร ชนะ มกช. อ่างทอง 4 ประตูต่อ 0 ผลงานทำประตูโดย -นายฮะบิบคาน กูเปีย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ประตู -นายพิพรรธน์ กาลสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ประตู และร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลของเราอีกครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2567 มกช. ชลบุรี – มกช. สมุทรสาคร ผลการแข่งขันฟุตซอล รายการ TNSU League วันที่ 12 มิ.ย.2567 มกช. สมุทรสาคร ชนะ มกช. อ่างทอง 3 ประตูต่อ 1 ผลงานทำประตูโดย -นายเกษม ทำนุ เบอร์ 11 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 -นายวิทยากร หนองนา เบอร์ 9 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 -นายปุณยวีร์ กุลนานันท์ เบอร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลของเราอีกครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2567 มกช. ชลบุรี – มกช. สมุทรสาคร