กิจกรรมการฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านไทย “ว่าวไทย”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย อ.อัจฉราพรรณ ช้างเขียว ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านไทย “ว่าวไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ครูพนัส เทียนศิริ เป็นวิทยากรการบรรยายและสาธิตกิจกรรมในครั้งนี้