กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา​และกิจการ​พิเศษ​ มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​วิทยาเขต​สมุทรสาคร​ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตาร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​วิทยาเขต​สมุทรสาคร #TNSUSKN