กิจกรรมพี่นำน้องออกกำลังกาย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นผู้นำการออกกำลังกายแก่รุ่นน้องคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมก้าวสู้บัณฑิตใหม่เร็วๆนี้