กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสวันครู “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย #TNSUSKN