กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูกีฬาไทยกระโดดเชือกสู่กีฬาจัมพ์โร้ป (Jump Rope) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

นักศึกษาศิลปศาสตร์ มกช.และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร กว่า 50 คนได้ร่วมลอง ร่วมเล่นกีฬาไทยกระโดดเชือกเดี่ยว ท้าทายต่อด้วยกระโดดเชือกหมู่แบบโบราณ และวิทยากรสมาคมฯ ฝึกทักษะเชิงลึกให้เล่นสู่การกระโดดเชือกเท่ห์ๆแบบจั้มโร้ฟที่คนรุ่นใหม่เล่นได้ทั้งสนุก ทั้งท้าทายสู่การแข่งขันในระดับสากล