กิจกรรมแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและพลังแห่งความศรัทธาที่คนสมุทรสาครมีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยในปีนี้ขบวนแห่น้ำที่ใช้เรือประมงกว่า 30 ลำ แห่ไปในแม่น้ำท่าจีนจากฝั่งมหาชัย แล้วขึ้นฝั่งท่าฉลอม เดินแห่ไปตามถนนถวายจนไปถึงวัดช่องลม จากนั้นจึงลงเรืออีกรอบเพื่อแห่ออกไปทางปากอ่าวมหาชัย ผ่านพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) วนเข้าคลองมหาชัย แล้วกลับมาขึ้นฝั่งที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อแห่ฝั่งในตัวเมืองมหาชัยต่อไป