ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี เข้าร่วมโครงการ ให้บริการการศึกษาและกีฬาชุมชน “กิจกรรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์ (ฟรีค่าเรียน)
ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี เข้าร่วมโครงการ
ให้บริการการศึกษาและกีฬาชุมชน “กิจกรรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”
ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2567 ณ สระว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
สำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ อรุณเมฆ โทรฯ 0946562661