บัญชีสรุป จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

PDF Display