ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๔ เรื่อง)