ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดทุนนักกีฬา กีฬาฟุตบอลเเละกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566