ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไปรอบ 2 )

PDF Display