พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเทพไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ในการดำเนินการโครงการ “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566” ณ อาคารเทพไตรรัตน์ ชั้น 2 เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงความรู้สึกในการระลึกถึงพระคุณครู และดำเนินการทำกิจกรรมรับขวัญน้อง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์และรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวพลศึกษาต่อไป