มกช.สค.ฟื้นการละเล่นย้อนยุค “ปิดตาตีหม้อ” มุ่งให้นศ.เห็นคุณค่าวิถีไทยก่อนเลือนหายไปจากสังคม

นศ.สมาชิกชมรมถ่ายภาพและนศ.ศิลปศาสตร์ วิชาการสื่อข่าวออนไลน์ (ชั้นปีที่ 3) และวิชาบุคลิกภาพเพื่อสื่อสารการกีฬา (นศ.ชั้นปีที่ 1) สาขาสื่อสารการกีฬา ได้เข้าร่วมโครงการ “ฟื้นฟูการละเล่นไทยปิดตาตีหม้อ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 136 คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงฮา มีเสียงนศ.คอยตะโกนเชียร์เพื่อนที่ปิดตา เพื่อใช้ไม้แกว่งหาหม้อที่จะตีของแต่ละกลุ่มให้เร็วที่สุด พร้อมเสียงหัวเราะของผู้ชมเมื่อเห็นผู้เข้าแข่งต่างเดินสะเปะสะปะไปคนละทิศทาง

             “สนุกดีครับ ตอนปิดตา ต้องพยายามแกว่งมือออกไปจนลืมว่ามีคนอยู่ข้างๆ จึงชนเพื่อนบ้าง การละเล่นไทยแบบนี้มีประโยขน์คือเราได้ใช้ทักษะในที่มืด ถ้าเป็นเด็ก ๆ คงช่วยฝึกให้มีความกล้าและฝึกการทรงตัวได้ดีครับ” เสียงสะท้อนของนายอุดมศักดิ์ บุญน้อม นศ.ชั้นปีที่ 3 หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าแข่งขันกล่าวหลังเสร็จกิจกรรม และงานนี้นศ.ชั้นปีที่ 1 ยังได้ฝึกประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานโครงการฟื้นฟูและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 อีกด้วย