นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ออกให้บริการนวดทางการกีฬาในงานวิ่งพันท้ายนรสิงห์ 2566

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 3 ออกให้บริการนวดทางการกีฬาแก่นักวิ่ง ในงานวิ่งพันท้ายนรสิงห์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบรรดาเหล่านักวิ่งให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก