สื่อสารการกีฬา สมุทรสาคร ส่งออก นศ. เรียนรู้จริงในสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 รวม 27 คน จะเข้าเรียนรู้จริงกับประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566

ในกิจกรรม อาจารย์ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ รักษาราชการแทนรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้โอวาทและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในการออกไปอยู่ในสถานประกอบการ โดยเน้นให้รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และ ฝึกทักษะเชิงวิชาชีพให้มากที่สุด เพื่อประสบการณ์และเส้นทางปฏิบัติงานในอนาคต

โดยนักศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำ อาทิ TNN 16 , PPTV36 , MCOT 30HD , JKN 18 , ONE 31HD , NBT 1HD , MAIN STAND , SIAMSPORTS , CH5 2HD , TSPORTS 7 , ZENSE Entertainment , งานดีทวีสุข , มหาชัยเคเบิ้ลทีวี , กรมพลศึกษา , การกีฬาแห่งประเทศไทย , สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ , ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้สาขาวิชาขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้ความอนุเคราะห์ทางสาขาวิชาเป็นอย่างดีและต่อเนื่องตลอดมา และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ต่อไป เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานเชิงวิชาชีพสื่อสารการกีฬา และ สื่อสารมวลชน ต่อยอดความสามารถ ทักษะ ในการทำงานหลังจบการศึกษาต่อไป

ข่าว : สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

ภาพ : พาณินี สีปาน