เติมประสบการณ์สื่อ เพิ่มพลังโลกวิชาชีพ สื่อสารกีฬาสมุทรฯ เยือนไทยรัฐทีวี

สาขาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการและรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เสริมแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่วิชาขีพสื่อสารมวลชน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าปฏิบัติกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารการกีฬา กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตรายการทีวีดิจิทัล ณ อาคารปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลไทยรัฐทีวี 32 HD ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายการเสริมประสบการณ์จาก พี่บุ๊ค-สืบสกุล พันธุ์ดี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ประกาศข่าว และ พี่เจ-วรปัถฐ์ อรุณภักดี ผู้ประกาศข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชน การเติบโตของธุรกิจสื่อโดยเฉพาะธุรกิจในเครือไทยรัฐ วิวัฒนาการจากแท่นพิมพ์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร เส้นทางสู่นักพากย์และผู้ประกาศข่าวกีฬา และ การปฏิบัติการด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบการรายงานข่าวสไตล์ไทยรัฐทีวี นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกใช้อุปกรณ์การออกอากาศภายในสตูดิโอออกอากาศ และ ขมกระบวนการผลิตรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ ถาม-ตอบข้อสนใจกับพี่ ๆ นักปฏิบัติการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พร้อมซึมซับบรรยากาศการทำงานของเหล่าพี่ ๆ ในวิชาขีพสื่อสารมวลชน ประสบการณ์ครั้งนี้ส่งเสริมให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เห็นแนวทางการทำงานปนะกอบการตัดสินใจในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ เสริมแรงบันดาลใจในการเรียนสาขาสื่อสารการกีฬา ถึงเป้าหมายการทำงานในอนาคต สาขาวิชาต้องขอบคุณพี่ ๆ ไทยรัฐทีวีที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และ โอกาสดีๆในอนาคตต่อไป สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปฏิบัติการ) วิทยาเขตสมุทรสาคร เปิดโอกาสโลกวิชาชีพให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สนใจรายละเอียดคลิก www.tnsuskn.ac.th หรือ แฟนเพจ สื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาคร Admin