เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายกน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

PDF Display