เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบดัมเบลปรับ น้ําหนัก ลู่วิ่งไฟฟ้าและจักรยานเอนปั่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display