โครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านไทย “ว่าวไทย”

ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566