โครงการกีฬาน้องพี่ Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการ “กีฬาน้องพี่ Goodbye Senior” เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายจากการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะอีกด้วย