โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการโดย อาจารย์หริต หัตถา ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกคณะเข้าด้วยกัน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 300 คน