โครงการค่ายพักแรม ประจำปี​การศึกษา​ 2566

วันที่ 8-10​ มกราคม 2567 อ.ชยกร ปวรทวี​สุข​ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ค่ายพักแรม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพักแรม ประจำปี​การศึกษา​ 2566 ณ อุทยานแห่งชาติ​เขา​แหลม​ จ.กาญจนบุรี​