โครงการถ่ายทอดความรู้เส้นทางสู่อาชีพนักสื่อสารมวลชนทางการกีฬา

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร