“โครงการทบทวนความรู้สู่วิชาชีพครู”

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการทบทวนความรู้สู่วิชาชีพครู” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติร่วมบรรยายโดยศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 1.นายปรีชา โฉมอาจ 2.นายอภิชน กังรวมบุตร 3.นายณัฏฐชัย วันชนะบุญ