โครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์​

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านกีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 100 คน