โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 14 กรกฎาคม​ 2566 ฝ่ายกิจการ​นัก​ศึกษาและ​กิจการ​พิเศษ​นำโดย อ.นฤมล ศรีสุวรรณ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ อาคารเทพไตรรัตน์ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติ​จาก​วิทยากร นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติธนานุรักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักงาน ปปส.ภ.7 ในการบรรยายและให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 คณะวิชาในครั้งนี้