โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์…จะเป็นนักสื่อสารได้ต้องผ่านทริปถ่ายภาพ!!! นักศึกษาปี 1 พร้อมคณาจารย์ สื่อสารการกีฬา สมุทรสาคร ออกทริปเรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนพื้นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการชั้นปีที่ 1 ออกทริปเรียนรู้จริงการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวิถีชุมชนชาวมอญ ณ ชุมชนชาวมอญบ้านห้วยน้ำใส อำเภอสวนผึ้ง และ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำโบ้ บ้านคีรีวงศ์ และ หุบผาสวรรค์ จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 25 และ ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ในโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และ โครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์วิชาชีพฯ โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนักศึกษาได้ทดลองถ่ายภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพย้อนแสง ภาพเล่าเรื่อง เรียนรู้เทคนิคการใช้กล้อง DSLR แบบมืออาชีพ การฝึกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับรูปแต่ละประเภท แสง เงา และ การเล่าเรื่องผ่านภาพ พร้อมทั้งซึมซับบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดราชบุรี