โครงการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา กิจกรรมวิ่งสืบสานประเพณี ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการโดย อาจารยฺหริต หัตถา จัดโครงการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา กิจกรรมวิ่งสืบสานประเพณี ปีการศึกษา 2567 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย และเป็นการนำนักศึกษาไปสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์อีกด้วย