โครงการฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยดาบสองมือ

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยดาบสองมือ” ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จ.นครปฐม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านของไทยให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จัก และร่วมกันอนุรักษ์ให้กีฬาดาบสองมือนี้คงอยู่ต่อไป มีการแสดงการรำดาบโดยน้องๆที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์กีฬาดาบสองมือ และสาธิตการต่อสู้ด้วยดาบ กระบี่กระบอง แม่ไม้มวยไทย ซึ่งดาบที่ใช้เป็นดาบเหล็กจริง เรียกได้ว่าน้องๆมีความเป็นมืออาชีพมาก สามารถแสดงจบโดยไร้รอยขีดข่วน จากนั้นได้ให้น้องๆนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันถัก “มงคล” ที่ใช้สวมศีรษะในขณะรำดาบ มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ให้ความเป็นสิริมงคลตามชื่อ รวมทั้งคุ้มกันภยันตรายต่างๆ ซึ่งผ้าที่น้องๆนำมาถักเป็นมงคลนั้นได้มาจากเศษผ้าของพ่อแม่ที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีความเชื่อว่าพวกท่านจะคอยปกป้องเราจากการต่อสู้ รวมถึงเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณ และน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนท่ารำดาบ ใช้ดาบไม้ในการฝึกการต่อสู้ ผลัดกันเป็นฝ่ายบุกและฝ่ายตั้งรับ นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการต่อสู้และอนุรักษ์กีฬาดาบไทยสองมือแล้ว ยังได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย