โครงการสัมมนาทางพลศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้กีฬาชักเย่อ

วันที่ 20 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาทางพลศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้กีฬาชักเย่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก จำนวน 30 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การสัมมนาทางพลศึกษา”