โครงการสัมมนาส่งเสริมกิจกรรมทางพลศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาส่งเสริมกิจกรรมทางพลศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม จำนวน 50 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การสัมมนาทางพลศึกษา”