โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาทางพลศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จำนวน 50 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การสัมมนาทางพลศึกษา”