โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการโครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ำขั้นพื้นฐานและมีทักษะในการช่วยชีวิตทางน้ำขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนจากโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนเทศบาลบ้านปล่องเหลี่ยม 2.โรงเรียนเทศบาลจัดเจษฎาราม 3.โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 4.โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 5.โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 6.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 7.โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิษณุ อรุณเมฆ อ.ชานน สรรเสริญ และนักศึกษา ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร