โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพไตรรัตน์ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคณาจารย์ และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีอีกด้วย