Skip to content

มาโนช บุตรเมือง

Books By มาโนช บุตรเมือง

โปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา

By: มาโนช บุตรเมือง

เนื้อหาในเล่ม เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา เป็นหลัก ในปัจจุบันเป็นรูปแบบการฝึกที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักเรียกรูปแบบการฝึกนี้ว่า ฮิต HIIT นอกจากนั้นในท้ายเล่ม จะมีตัวอย่างการจัดโปรแกรมฝึกหนักสลับเบาสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา