Skip to content

ศึกษาศาสตร์

Showing 1-7 of 7 Books

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

By: อภิชา แดงจำรูญ

“ตะลุยด่านมหาสนุก” เล่มนี้ ขอพาทุกท่านย้อนรอยความสุขความสนุกจากการตะลุยด่านแต่ละด่านอย่างเพลิดเพลิน อย่างน้อย 3 เพลิน คือ เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก และเพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โดนใจผู้เรียนโดยมีทั้งเคล็ดลับ ของวิเศษการสะสมพลัง รวมถึงวิธีการผ่านด่าน อีกทั้งหลังจากสมาชิกได้ตะลุยด่านมหาสนุกผ่านทุกด่านแล้ว เกิดคุณค่าอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นออนไลน์บ้าง

THE SPORTS BOOK

By: DK

นี่คือคู่มือสุดยอดสำหรับกีฬาและข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสในปี 2024 - ปีที่น่าทึ่งสำหรับกีฬา ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกีฬามากกว่า 200 ชนิด รวมถึงกิจกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งหมดที่แสดงในโตเกียวและปักกิ่ง รับข้อมูลภายในที่เชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละกีฬา ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีของคู่แข่งชั้นนำของโลก และเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถิติ และเรื่องราวเบื้องหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก - งานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หนังสือกีฬาได้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยข้อเท็จจริงล่าสุด สถิติ กฎเกณฑ์ และผลลัพธ์ของกีฬาระดับโลก นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดของสถิติโลกและโอลิมปิกในปัจจุบัน มันเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในกีฬาและต้องการคู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกีฬา

สร้างนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

By: วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

หลายคนเข้าใจว่า “นวัตกรรม” เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย จึงใช้คำนี้อย่างดาษดื่น โดยไม่รู้ว่างานนั้นๆ เป็นนวัตกรรมหรือไม่ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือโลกใบนี้ได้จริงหรือไม่ แต่แท้จริงแล้ว การค้นพบสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญที่ง่ายดายนัก แต่ต้องผ่านการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผน ทำงานเป็นทีม และผจญกับความรู้สึกที่ต้องล้มเหลวให้ได้ และแน่นอนว่าเราต้องการนวัตกรที่สามารถสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาในโลกที่ท้าทายในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คำถามคือเราจะทำอย่างไรให้เตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรตั้งแต่การศึกษาขึ้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบ

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 27 วิธีสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

By: ไพฑูรย์ สินลารัตน์

การศึกษาจำเป็นต้องปรับ เปิดรับจิตวิญญาณใหม่ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความเชื่อและปรับความเข้าใจของการศึกษาทั้งหมด บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนตามกันไป 1.ครูผู้สอนจัดหลักสูตรการสอนใหม่ โดยให้สนองตอบต่อเด็กเป็นรายบุคคล ไม่ออกแบบให้ผู้เรียนในชั้นเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน ผู้เรียนแต่ละคนเขาจะเรียนอะไร ที่ไหนก็ได้ ผู้เรียนจะต้องเป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำตามครูและผู้ปกครอง 2.ผู้เรียนต้องเป็นตัวของตัวเอง โดยทำความรู้จักว่าตัวเองต้องการเป็นคนแบบไหน แล้วมุ่งมั่นทำตามแนวตัวเองให้ถึงที่สุด โดยไม่ต้องพะวงว่าครูหรือผู้ปกครองคิดยังไง 3.ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนบทบาทจากการคิดให้เด็ก มาเป็นการกระตุ้นให้เด็กเขารู้จักตนเอง โดยการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพิจารณาไปตามที่เขาถนัด 4.ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องยึดถือปรัชญาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยพร้อมกันไป 5.คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ต้องเปลี่ยนหลักคิดทั้งหมด โดยต้องรับจิตวิญญาณใหม่นี้ให้ได้

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

By: พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนได้สารสนเทศจากการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอนจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากขึ้น

เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับจิตวิญญาณใหม่

By: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดการศึกษาไทยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เมื่อโลกเปลี่ยน นำเสนอแนวคิดว่าด้วยโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการศึกษา ส่วนที่สอง การศึกษาต้องปรับใหม่ให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้ การจัดการศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ การสอนแบบไม่สอน บทบาทของครูในการเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนต้องเน้นการสร้างสมรรถภาพและนวัตกรรม การสอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ และการศึกษาเป็นของเด็กไม่ใช่ของครูหรือผู้ปกครอง ส่วนที่สาม จิตวิญญาณใหม่ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกำลังจะหายไปจากสังคมไทย ถึงเวลาต้องคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันทีของการศึกษาไทย ถึงยุคการจัดการศึกษาที่ใครต้องการแบบไหนก็ผลิตเอาเอง การสอนต้องเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ ไม่ใช่ได้แค่เพียงมาตรฐาน พร้อมรับความไม่แน่นอน และเมื่อผู้บริหารการศึกษาไทยเป็นเยี่ยมแล้วการศึกษาไทยจึงจะเป็นเยี่ยมได้

ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก

By: ณัฐพร สุดดี

เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลพัฒนาการของเด็กเล็ก กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน แนวคิดการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน โดยเนื้อหาทั้งหมดผู้เขียนได้เรียบเรียงและนำเสนอในภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น หรือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ