Skip to content

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Showing 1-8 of 9 Books

THE SPORTS BOOK

By: DK

นี่คือคู่มือสุดยอดสำหรับกีฬาและข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสในปี 2024 - ปีที่น่าทึ่งสำหรับกีฬา ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกีฬามากกว่า 200 ชนิด รวมถึงกิจกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งหมดที่แสดงในโตเกียวและปักกิ่ง รับข้อมูลภายในที่เชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละกีฬา ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีของคู่แข่งชั้นนำของโลก และเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถิติ และเรื่องราวเบื้องหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก - งานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หนังสือกีฬาได้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยข้อเท็จจริงล่าสุด สถิติ กฎเกณฑ์ และผลลัพธ์ของกีฬาระดับโลก นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดของสถิติโลกและโอลิมปิกในปัจจุบัน มันเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในกีฬาและต้องการคู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกีฬา

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

By: เกษแก้ว เสียงเพราะ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิด หลักการ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนำเสนอกรณีตัวอย่าง การจัดกิจกรรมและโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล

Nutrition Therapy and Pathophysiology

By: MARCIA NELMS

ครอบคลุมเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคและการรักษา โดยเน้นการวิจัยปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การดูแลทางโภชนาการที่มีหลักฐานรองรับสำหรับนักศึกษา นักคลินิก และนักวิจัย ฉบับที่สามนี้ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่รวมทุกอย่างสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดด้วยโภชนาการ ซึ่งผสานรวมกระบวนการดูแลทางโภชนาการผ่านการจัดระเบียบบทและวิธีการสอน

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม

By: นลินี ยิ่งชาญกุล

ปัญหาด้านโภชนาการเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุครับ ผู้สูงอายุมักมีภาวะ malnutrition โดยที่เรามักจะไม่ได้ recognize ครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยภาพรวมครับ เริ่มตั้งแต่ สาเหตุการเกิดปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุ การวินิจฉัย การประเมิน การรักษาและการให้คำแนะนำ ในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

โปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา

By: มาโนช บุตรเมือง

เนื้อหาในเล่ม เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา เป็นหลัก ในปัจจุบันเป็นรูปแบบการฝึกที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักเรียกรูปแบบการฝึกนี้ว่า ฮิต HIIT นอกจากนั้นในท้ายเล่ม จะมีตัวอย่างการจัดโปรแกรมฝึกหนักสลับเบาสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา :จากทฤษฎีสู่การนำไปใช้

By: ฉัตรกมล สิงห์น้อย

จิตวิทยาการกีฬา เป็นการให้ศึกษา ถึงพฤติกรรมของการเล่นกีฬา โดยที่ มีศาสตร์ที่สําคัญคือ brain psychology และ kinesiology เพื่อเกิดการเข้าใจถึง ภาวะจิตใจรวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาที่จะมีผลต่อ สมรรถนะการเล่นกีฬา และการออกกําลังกายที่เหมาะสม โดยเป็นการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพของบุคคลรวมทั้งเป็นทีม ของนักกีฬาในด้านภาวะจิตใจที่เกิดจาก ผลการแข่งขันกีฬา และ ภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription 11e (American College of Sports Medicine) (Eleventh Edition)

By: American College of Sports Medicine

ตำราเรือธงจาก American College of Sports Medicine องค์กรที่มีชื่อเสียงในการกำหนดมาตรฐานสำหรับวิชาชีพด้านการออกกำลังกาย คู่มือสำคัญนี้มอบมาตรฐานที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกายให้กับผู้ที่ต้องการการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา คู่มือนี้สรุปขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยที่มีโรคอย่างกระชับ

Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance (Twelfth Edition)

By: Scott K. Powers, Edward T. Howley, John Quindry

สำหรับนักศึกษาที่สนใจในสรีรวิทยาการออกกำลังกาย การแพทย์ สรีรวิทยาการออกกำลังกายทางคลินิก วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สมรรถภาพการกีฬา กายภาพบำบัด และการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการให้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ประโยชน์ต่อสุขภาพจากการออกกำลังกาย และสรีรวิทยาของสมรรถภาพการออกกำลังกาย และกล่าวถึงผลกระทบของการออกกำลังกายเป็นประจำต่อสุขภาพและการออกกำลังกาย (เช่น การออกกำลังกายคือยารักษาโรค) หนังสือให้แอปพลิเคชันทางคลินิกมากมาย รวมถึงการอภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกลไกที่รับผิดชอบต่อการป้องกันโรคเรื้อรังที่เกิดจากการออกกำลังกาย