Skip to content

Books

Click on any book cover to learn more.

Showing 1-8 of 20 Books

แปลผิด แปลถูก :คัมภีร์การแปลยุคใหม่

By: สุพรรณี ปิ่นมณี

การได้เรียนรู้เรื่องการแปลจากข้อผิดพลาดของผู้อื่นย่อมทำให้นักแปลสามารถนำมาใช้เป็นฉากหลังในการทำงานของตนได้อย่างรู้เท่าทันและระมัดระวังมากขึ้น เป็นการปิดหาทางสำหรับข้อผิดพลาดมิให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการทำงานแปล แม้ผู้ใดเคย “แปลผิด” ก็อาจพัฒนาไปสู่การ “แปลถูก” ได้ในที่สุดและตลอดไป แปลผิด ทำอย่างไรจึงจะแปลถูกและแปลไม่ผิดอีก เป็นโจทย์ที่นักแปลและผู้เรียนแปลทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว เพียงท่านพลิกหน้ากระดาษ แล้วศึกษาก็จะรู้ได้โดยพลัน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

By: อภิชา แดงจำรูญ

“ตะลุยด่านมหาสนุก” เล่มนี้ ขอพาทุกท่านย้อนรอยความสุขความสนุกจากการตะลุยด่านแต่ละด่านอย่างเพลิดเพลิน อย่างน้อย 3 เพลิน คือ เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก และเพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โดนใจผู้เรียนโดยมีทั้งเคล็ดลับ ของวิเศษการสะสมพลัง รวมถึงวิธีการผ่านด่าน อีกทั้งหลังจากสมาชิกได้ตะลุยด่านมหาสนุกผ่านทุกด่านแล้ว เกิดคุณค่าอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นออนไลน์บ้าง

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

By: ปรีดา อัครจันทโชติ

จาก "ก่อน" สู่ "หลัง-หลัง" สมัยใหม่ แนวคิดจักรวรรดินิยมและพหุนิยมทางวัฒนธรรม นักคิดคนสำคัญของทฤษฎีการข้ามพ้นวัฒนธรรม แนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม โลกาภิวัฒน์กับการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรม อัตลักษณ์และการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล การสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมกับโลกไซเบอร์และวัฒนธรรมดิจิทัล การผลิตซ้ำสื่อกับกระบวนการข้ามพ้นวัฒนธรรม การข้ามพ้นวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

THE SPORTS BOOK

By: DK

นี่คือคู่มือสุดยอดสำหรับกีฬาและข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสในปี 2024 - ปีที่น่าทึ่งสำหรับกีฬา ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกีฬามากกว่า 200 ชนิด รวมถึงกิจกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งหมดที่แสดงในโตเกียวและปักกิ่ง รับข้อมูลภายในที่เชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละกีฬา ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีของคู่แข่งชั้นนำของโลก และเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถิติ และเรื่องราวเบื้องหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก - งานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หนังสือกีฬาได้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยข้อเท็จจริงล่าสุด สถิติ กฎเกณฑ์ และผลลัพธ์ของกีฬาระดับโลก นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดของสถิติโลกและโอลิมปิกในปัจจุบัน มันเหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในกีฬาและต้องการคู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกีฬา

สร้างนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

By: วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

หลายคนเข้าใจว่า “นวัตกรรม” เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย จึงใช้คำนี้อย่างดาษดื่น โดยไม่รู้ว่างานนั้นๆ เป็นนวัตกรรมหรือไม่ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือโลกใบนี้ได้จริงหรือไม่ แต่แท้จริงแล้ว การค้นพบสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญที่ง่ายดายนัก แต่ต้องผ่านการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผน ทำงานเป็นทีม และผจญกับความรู้สึกที่ต้องล้มเหลวให้ได้ และแน่นอนว่าเราต้องการนวัตกรที่สามารถสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาในโลกที่ท้าทายในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คำถามคือเราจะทำอย่างไรให้เตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรตั้งแต่การศึกษาขึ้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบ

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 27 วิธีสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

By: ไพฑูรย์ สินลารัตน์

การศึกษาจำเป็นต้องปรับ เปิดรับจิตวิญญาณใหม่ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความเชื่อและปรับความเข้าใจของการศึกษาทั้งหมด บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนตามกันไป 1.ครูผู้สอนจัดหลักสูตรการสอนใหม่ โดยให้สนองตอบต่อเด็กเป็นรายบุคคล ไม่ออกแบบให้ผู้เรียนในชั้นเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน ผู้เรียนแต่ละคนเขาจะเรียนอะไร ที่ไหนก็ได้ ผู้เรียนจะต้องเป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำตามครูและผู้ปกครอง 2.ผู้เรียนต้องเป็นตัวของตัวเอง โดยทำความรู้จักว่าตัวเองต้องการเป็นคนแบบไหน แล้วมุ่งมั่นทำตามแนวตัวเองให้ถึงที่สุด โดยไม่ต้องพะวงว่าครูหรือผู้ปกครองคิดยังไง 3.ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนบทบาทจากการคิดให้เด็ก มาเป็นการกระตุ้นให้เด็กเขารู้จักตนเอง โดยการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพิจารณาไปตามที่เขาถนัด 4.ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องยึดถือปรัชญาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยพร้อมกันไป 5.คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ต้องเปลี่ยนหลักคิดทั้งหมด โดยต้องรับจิตวิญญาณใหม่นี้ให้ได้

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

By: เกษแก้ว เสียงเพราะ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิด หลักการ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนำเสนอกรณีตัวอย่าง การจัดกิจกรรมและโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล

Nutrition Therapy and Pathophysiology

By: MARCIA NELMS

ครอบคลุมเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคและการรักษา โดยเน้นการวิจัยปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การดูแลทางโภชนาการที่มีหลักฐานรองรับสำหรับนักศึกษา นักคลินิก และนักวิจัย ฉบับที่สามนี้ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่รวมทุกอย่างสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดด้วยโภชนาการ ซึ่งผสานรวมกระบวนการดูแลทางโภชนาการผ่านการจัดระเบียบบทและวิธีการสอน