Skip to content

โปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา

By: มาโนช บุตรเมือง

เนื้อหาในเล่ม เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา เป็นหลัก ในปัจจุบันเป็นรูปแบบการฝึกที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักเรียกรูปแบบการฝึกนี้ว่า ฮิต HIIT นอกจากนั้นในท้ายเล่ม จะมีตัวอย่างการจัดโปรแกรมฝึกหนักสลับเบาสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา

เนื้อหาในเล่ม เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการฝึกหนักสลับเบาสำหรับนักกีฬา เป็นหลัก ในปัจจุบันเป็นรูปแบบการฝึกที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักเรียกรูปแบบการฝึกนี้ว่า ฮิต HIIT นอกจากนั้นในท้ายเล่ม จะมีตัวอย่างการจัดโปรแกรมฝึกหนักสลับเบาสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา(หมายเลขเรียกหนังสือในห้องสมุด : 796.077 ม456ป)

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In