นายเชี่ยวชาญ ชาวบ้านเกาะ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา

นายเชี่ยวชาญ ชาวบ้านเกาะ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
-
-

ความเชี่ยวชาญ และผลงาน

กีฬาต่อสู้

  • ยูโด
  • ยูยิตสู
  • มวยปล้ำ
  • คูราช