นายต้นกล้า มากมาย

ผู้ช่วยสอนประจำคณะศึกษาศาสตร์

นายต้นกล้า มากมาย

ผู้ช่วยสอนประจำคณะศึกษาศาสตร์
-
-

ปริญญาตรี

Bachelor degree of Education in Sports Coaching.
Beijing Sport University, China 2021 

ความเชี่ยวชาญ และผลงาน

กีฬาว่ายน้ำ